တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်မြအေး

တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်မြအေး သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ၁၈−၆−၂၀၂၃ နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ ရပါသည်။ ဒေါ်မြအေး သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ၇-၅-၂၀၂၃ နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်မြအေး ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှပင် မဟာဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်မြအေး သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် တရားရေးအရာရှိအဆင့်(၄)အဖြစ် တရားရေးဌာနတွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးအဆင့်အထိ စုစုပေါင်းလုပ်သက်(၃၅)နှစ်ခန့် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်မြအေး သည် အိမ်ထောင်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။