တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီးများ


Judge Image

တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်မြအေး

တရားသူကြီးချုပ် ဒေါ်မြအေး သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ၁၈−၆−၂၀၂၃ နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ ရပါသည်။

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဦးအောင်ထွန်းသိန်း

ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးအောင်ထွန်းသိန်း

Read More
Judge Image

တရားသူကြီး ဒေါ်စောရွှေ

ဒေါ်စောရွှေ သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ၇-၅-၂၀၂၃ နေ့တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါသည်။

Read More