သတင်းများ

Microsoft Excel စာရင်းဇယားဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် e-mail အသုံးပြုနည်းသင်တန်း
Post Image Post Image Post Image Post Image

ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တွင် ၂၆-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၇-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ ဖွင့်လှစ်သည့် Microsoft Excel စာရင်းဇယားဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် e-mail အသုံးပြုနည်းသင်တန်းကို ကျင်းပခဲ့ရာ ရခိုင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်မှ ဝန်ထမ်း(၇)ဦး၊ စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးမှ ဝန်ထမ်း(၂)ဦး၊ စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးမှ ဝန်ထမ်း (၄)ဦး၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှ ဝန်ထမ်း(၂)ဦး၊ ပေါက်တောမြို့နယ်တရားရုံးမှ ဝန်ထမ်း(၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၆)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။