တရားလွှတ်တော်

တရားသူကြီး ဦးအောင်ထွန်းသိန်း

တရားသူကြီး ဦးအောင်ထွန်းသိန်း သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါ သည်။ ဦးအောင်ထွန်းသိန်းကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် မေွးဖွားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာ နှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါ သည်။ ဦးအောင်ထွန်းသိန်းသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် တရားရေး အရာရှိ အဆင့် () အဖြစ် တရားရေးဌာနတွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်နှင့်ညီမျှသော ခရိုင်တရားသူကြီးရာထူးအဆင့်အထိ စုစုပေါင်းလုပ်သက်(၂၉)နှစ်ကျော် တရားရုံးအဆင့်ဆင့် တွင် တရားသူကြီး အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးအောင်ထွန်းသိန်းသည်အိမ်ထောင် ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။