တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • စစ်တွေခရိုင်တရားရုံး

  ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံးနှင့် ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။

 • ကျောက်ဖြူခရိုင်တရားရုံး

  ဗိုလ်ငမောက်လမ်း၊ အစိုးရရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဖြူမြို့။

 • စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံး

  ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံးနှင့် ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။

 • မောင်တောခရိုင်တရားရုံး

  မောင်​တော-ဘူးသီး​တောင်ကားလမ်း၊ မြို့သူကြီးကျေးရွာ၊ မောင်တောမြို့။